Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

5.5. Μελέτες περίπτωσης συμπαραγωγής ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Η συμπαραγωγή της κλιματικής πολιτικής αντιπροσωπεύει μια αναδυόμενη θεσμική ρύθμιση που υπόσχεται την καλύτερη και δίκαιη συμμετοχή των κοινωνικών παραγόντων στη χάραξη πολιτικής για την ανθεκτικότητα. Ωστόσο, έχουν εντοπιστεί αρκετά κενά μεταξύ της θεωρίας και της πρακτικής της αστικής ανθεκτικότητας που μπορεί να οδηγήσουν σε προβληματικές παρεμβάσεις αστικής ανθεκτικότητας, όπως κοινωνικά άδικα αποτελέσματα ή ιεράρχηση των ομάδων υψηλότερου εισοδήματος μάλλον […]

Πίσω στο: MedTOWN Εκπαίδευση εκπαιδευτών > Βήμα 5- Πτήση [Συμπαραγωγή σε Δράση]

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό