Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

5.5. Μελέτες περιπτώσεων συμπαραγωγής ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ Η συμπαραγωγή πολιτικής για το κλίμα αντιπροσωπεύει μια αναδυόμενη θεσμική ρύθμιση που αναμένεται να εμπλακεί καλύτερα και πιο δίκαια τους κοινωνικούς παράγοντες στη χάραξη πολιτικών ανθεκτικότητας. Ωστόσο, έχουν εντοπιστεί αρκετά μεταξύ θεωρίας και πρακτικής πολιτικής ανθεκτικότητας που μπορούν να οδηγήσουν σε προβληματικές παρεμβάσεις με μη αποδεκτά κοινωνικά αποτελέσματα ή διακρίσεις υπέρ των […]

Πίσω στο: Εργαστήριο Συμπαραγωγής & Οικο-κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του MedTOWN (Greece) > Βήμα 5: Η Συμπαραγωγή στην Πράξη

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό