ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Συμπαραγωγή, ένα μοντέλο για δίκαιες και βιώσιμες κοινωνίες

Ο κύριος στόχος του MedTOWN είναι να προωθήσει πρωτοβουλίες συμπαραγωγής για δημοτικές πολιτικές σε συνεργασία με φορείς κοινωνικής και αλληλεγγύης στη λεκάνη της Μεσογείου.

Η συμπαραγωγή ενδυναμώνει τους πολίτες συνεργαζόμενοι στην ανάπτυξη,
σχεδιασμός και παράδοση συγκεκριμένης δημόσιας πολιτικής, μαζί με τις δημόσιες αρχές.

Η συμπαραγωγή δημιουργεί πιο ανθεκτικές και βιώσιμες κοινωνίες, καθώς η συμμετοχή επιτρέπει στους πολίτες να συμπεριλάβουν τις ανησυχίες τους και την κοινωνική ένταξη καθώς αυξάνει την αίσθηση του ανήκειν, βελτιώνει την κοινωνική συνοχή και χτίζει κοινωνικό κεφάλαιο. Εν τω μεταξύ, η διαδικασία είναι πιο οικονομική από πλευράς κόστους για τη διοίκηση, διασφαλίζοντας την ανιχνευσιμότητα των δημόσιων χρημάτων, επαληθεύοντας την καταλληλότητα των δαπανών με γρήγορο και σταθερό τρόπο, και ταυτόχρονα απλοποιώντας τη διοικητική εργασία, μειώνοντας το κύκλωμα στο χρόνο εξοικονομώντας βήματα στη διαδικασία μεταξύ της διοίκησης και των ατόμων που χρησιμοποιούν την υπηρεσία.


MedTOWN ενθαρρύνει ένα βιώσιμο μοντέλο χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που θα μετατρέψει τις δημόσιες υπηρεσίες από μονομερείς παρόχους σε διαμεσολαβητές πιο δημοκρατικών συμμετοχικών κοινοτήτων.

Πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα Συμπληρωματικά νομίσματα

Η χρήση αυτών των μέσων μπορεί να μετατρέψει ένα πρόγραμμα βοήθειας σε πρόγραμμα οικονομικής αναζωογόνησης.
Τοπικά και πολιτικά νομίσματα ενισχύουν τον οικονομικό αντίκτυπο μιας επιδότησης που δίνεται στους πολίτες, προωθώντας τη χρήση του στο τοπικό εμπόριο και ενθαρρύνοντας ανακυκλοφορία στην τοπική οικονομία το ίδιο, το οποίο αυξάνει το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα δημόσιων δαπανών.

Χρήση δημοτικών μεθόδων πληρωμής ηλεκτρονικού χρήματος για την ενεργοποίηση του τοπικού εμπορίου και για να διασφαλιστεί ότι η τοπική δημόσια βοήθεια όχι μόνο καλύπτει τις βασικές ανάγκες του πληθυσμού, αλλά και πολλαπλασιάζει τον οικονομικό αντίκτυπο των δημοσίων δαπανών χάρη στην ανακύκλωση χρημάτων στο τοπικό οικονομικό κύκλωμα.

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό