Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ο Κοινότητα Πρακτικής (CoP) είναι το κύριο εργαλείο για την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων στο έργο. Ένας χώρος για έμπνευση, αμοιβαία ηλεκτρονική μάθηση και αλληλεπιδράσεις για την κοινωνική καινοτομία στο συμπαραγωγή κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και όχημα για πολιτικό διάλογο με κριτικούς προβληματισμούς μεταξύ επαγγελματιών του δημόσιου κοινωνικού τομέα, τοπικής πολιτικής, ιθαγένειας και έρευνας στο SSE. Μακροπρόθεσμα, η CoP θα συνδεθεί με άλλες CoPs στον τομέα των βιώσιμων κοινοτήτων και της οικο-κοινωνικής καινοτομίας.

WIKI

Επισκεφθείτε μας wiki για τη συμπαραγωγή και την κοινωνική καινοτομία, κοινά γνώσης για τη συμπαραγωγή δημόσιων υπηρεσιών και την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας στη Μεσόγειο. Το wiki είναι ένα διαδικτυακό αποθετήριο μάθησης διαθέσιμο για καινοτόμους, ερευνητές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη συμπαραγωγή, στην ανάπτυξη ενός ενεργού Οικονομική Κοινωνική Αλληλεγγύη οικοσύστημα και στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας για την παροχή και βελτίωση κοινωνικών υπηρεσιών. Το διαχειρίζονται συλλογικά οι εταίροι του έργου MedRiSSE ως ένα καινοτόμο εργαλείο ανοιχτού κώδικα για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου, την προσέλκυση πιθανών χρηστών, την κατανόηση, την ενεργοποίηση της συμμετοχής και τη διάδοση της γνώσης που παράγεται από 5 έργα μεσογειακής συνεργασίας.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Το ενθαρρυντικό ταξίδι γύρω από τη Μεσόγειο που παρέχει η εκπαίδευση το καθιστά μια εξαιρετική ευκαιρία να μάθουμε διαδραστικά και να ανταλλάξουμε γνώσεις σχετικά με τρόπους ανάπτυξης πρωτοβουλιών συμπαραγωγής χρησιμοποιώντας τοπικά νομίσματα και μέσα κοινωνικής καινοτομίας. Ο κύριος στόχος είναι να βοηθήσει τους φορείς της SSE να αναπτύξουν κατάλληλες δεξιότητες σχετικά με τις ικανότητες οικοδόμησης της κοινότητας, ώστε να μπορούν να διευκολύνουν τη συμμετοχή των τοπικών παραγόντων σε δραστηριότητες συμπαραγωγής.

Δημιουργήστε λογαριασμό

ΝΕΑ

+

MedRiSSE Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφορών

+

Το έργο MedTOWN στην Ισπανία ανοίγει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση με πρωτοβουλίες 55.000 € για πιλοτικά έργα

+

Τι είναι το χρήμα και ποιος το δημιουργεί; Ημερίδα του MedTOWN με θέμα «Συμπληρωματικά νομίσματα & κοινωνικές πολιτικές» στην Ελλάδα

ΜΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ


Εγγραφείτε για να λαμβάνετε εκπληκτικό περιεχόμενο στα εισερχόμενά σας

Δεν στέλνουμε spam! Διαβάστε μας πολιτική απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες.

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό