Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ο Κοινότητα Πρακτικής (CoP) είναι το κύριο εργαλείο για την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων στο έργο. Ένας χώρος για έμπνευση, αμοιβαία ηλεκτρονική μάθηση και αλληλεπιδράσεις για την κοινωνική καινοτομία στο συμπαραγωγή κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και όχημα για πολιτικό διάλογο με κριτικούς προβληματισμούς μεταξύ επαγγελματιών του δημόσιου κοινωνικού τομέα, τοπικής πολιτικής, ιθαγένειας και έρευνας στο SSE. Μακροπρόθεσμα, η CoP θα συνδεθεί με άλλες CoPs στον τομέα των βιώσιμων κοινοτήτων και της οικο-κοινωνικής καινοτομίας.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Το ενθαρρυντικό ταξίδι γύρω από τη Μεσόγειο που παρέχει η εκπαίδευση το καθιστά μια εξαιρετική ευκαιρία να μάθουμε διαδραστικά και να ανταλλάξουμε γνώσεις σχετικά με τρόπους ανάπτυξης πρωτοβουλιών συμπαραγωγής χρησιμοποιώντας τοπικά νομίσματα και μέσα κοινωνικής καινοτομίας. Ο κύριος στόχος είναι να βοηθήσει τους φορείς της SSE να αναπτύξουν κατάλληλες δεξιότητες σχετικά με τις ικανότητες οικοδόμησης της κοινότητας, ώστε να μπορούν να διευκολύνουν τη συμμετοχή των τοπικών παραγόντων σε δραστηριότητες συμπαραγωγής.

Δημιουργήστε λογαριασμό

ΝΕΑ

+

Το έργο MedTOWN στην Ισπανία ανοίγει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση με πρωτοβουλίες 55.000 € για πιλοτικά έργα

+

Τι είναι το χρήμα και ποιος το δημιουργεί; Ημερίδα του MedTOWN με θέμα «Συμπληρωματικά νομίσματα & κοινωνικές πολιτικές» στην Ελλάδα

+

Το MedTOWN θα εκπαιδεύσει τοπικούς ηγέτες στην Παλαιστίνη για να προωθήσουν τη συμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση απορριμμάτων

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό