#Ελα στη συζήτηση

MedTOWN's Έναρξη συνεδρίου είναι μια εκδήλωση υψηλού επιπέδου για την προώθηση του διαλόγου σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις δημόσιες πολιτικές στη Μεσόγειο με τους σχετικούς φορείς, με αντιπροσώπους από τα θεσμικά συνδεδεμένοι συνεργάτες από διαφορετικές χώρες και συμμετέχοντες από βασικά έργα και οργανισμούς. Έχοντας αυτό κατά νου, θα αποτελείται από δύο πάνελ με σύντομες ομιλίες (5 λεπτά το καθένα) και ανοιχτή συζήτηση.

Το πρώτο πάνελ «Προς μια ολοκληρωμένη εστίαση στη χάραξη πολιτικής» θα είναι ένα υψηλής ποιότητας πολιτικό φόρουμ με μικρές παρεμβάσεις από διάφορους θεσμικούς εκπροσώπους δημοσίων πολιτικών και διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς που θα συνεισφέρουν κοινωνικά καινοτόμες προτάσεις στον τομέα της SSE και της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.

Το δεύτερο πάνελ «Συνεργασία για τη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των φορέων της SSE σχετικά με την κοινωνική ένταξη και ένταξη» η οποία θα επικεντρωθεί στην αμοιβαία μάθηση από σχετικές πρωτοβουλίες και έργα που στοχεύουν στην ενίσχυση του ρόλου της Κοινωνικής Οικονομίας και της Αλληλεγγύης μέσω της έρευνας και του πειραματισμού, της συμπαραγωγής, της κυκλικής οικονομίας, των συμπληρωματικών δημόσιων νομισμάτων.

Το MedTOWN είναι μια πρωτοβουλία κοινωνικής καινοτομίας, με εννέα οργανισμούς εταίρους και επτά συνεργάτες από έξι χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Ιορδανία, Τυνησία, Παλαιστίνη και Πορτογαλία) που στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου της Κοινωνικής Οικονομίας και της Αλληλεγγύης μέσω έρευνας και πειραματισμού με ένα μοντέλο συμπαραγωγή και κυκλική οικονομία. Δεσμεύεται για τη χρήση συμπληρωματικών δημόσιων νομισμάτων για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και οικονομικής βοήθειας στις πιο ευάλωτες ομάδες.

Στο πλαίσιο αυτού του ευρωπαϊκού έργου, θα αναπτυχθούν έξι πιλοτικές δράσεις, σχεδιάζοντας καινοτόμα μοντέλα αναφοράς, τα οποία αργότερα θα αναπαραχθούν σε άλλες χώρες. Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτού του ευρωπαϊκού έργου είναι η δυνατότητα αύξησης του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου των δημόσιων δαπανών και η απόδειξη ότι τόσο η αποτελεσματικότητα των δημόσιων πολιτικών όσο και η διαφάνεια στη διαχείριση δεν έρχονται σε αντίθεση με την κοινωνική καινοτομία και την τοπική κατανάλωση, οι οποίοι είναι θεμελιώδεις καταλύτες για την οικολογική μετάβαση των πόλεων.

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό